dresovi

Dresovi  STEP DANCE

 djeca - pamuk    odrasli - pamuk  djeca - pamuk   odrasli pamuk          djeca               djeca - lycra     odrasli - lycra
      87,00 kn              97,00 kn            95,00 kn           105,00 kn            158,00 kn           112,00 kn         103,00 kn

 

 

 lycra          djeca - lycra     odrasli - lyicra                      g i m n a s t i č k i    d r e s o v i
    149,00 kn        95,00 kn          105,00 kn              98,00 kn            130,00 kn            98,00 kn
 

Dresovi  GRISHKO

   129,00 kn              139,00 kn           150,00 kn

 

Dresovi  BLOCH              

     179,00 kn            189,00 kn           185,00 kn          195,00 kn         169,00 kn          279,00 kn            279,00 kn
      289,00 kn

 

Dresovi  SANSHA             

    119,00 kn             119,00 kn            139,00 kn            99,00 kn          109,00 kn           99,00 kn            105,00 kn

 

      115,00 kn           99,00 kn           119,00 kn            227,00 kn           175,00 kn         149,00 kn            125,00 kn

 

      149,00 kn          166,00 kn            220,00 kn         120,00 kn            148,00 kn           139,00 kn           349,00 kn

 

    149,00 kn             139,00 kn           165,00 kn           165,00 kn          98,00 kn             136,00 kn

 

Dresovi  DTTROL         

      119,00 kn           189,00 kn           165,00 kn          149,00 kn          135,00 kn            135,00 kn           135,00 kn
 

Dresovi               

     189,00 kn         125,00 kn         189,00 kn            119,00 kn           109,00 kn          109,00 kn            189,00 kn

 

Dresovi  DANSGIRL              

      169,00 kn         118,00 kn           161,00 kn           152,00 kn           152,00 kn            92,00 kn           99,00 kn

 

   153,00 kn             102,00 kn              84,00 kn            131,00 kn          108,00 kn           109,00 kn          105,00 kn

 

      92,00 kn             114,00 kn          143,00 kn            110,00 kn           89,25 kn           93,00 kn           139,00 kn

 

      109,00 kn          131,00 kn